Zítra ve čtvrtek 24.10. si připomeneme významné, kulaté jubileum:

220. výročí úmrtí českého skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu
a
12. výročí úmrtí českého skladatele Petra Ebena


Karel Ditters z Dittersdorfu (2.11.1739 Vídeň - 24.10.1799 Nový Dvůr)

Karel Ditters z Dittersdorfu

Rakouský skladatel a houslista, byl synem dvorního krajkáře a dělostřeleckého důstojníka. Již v chlapeckém věku slavil úspěchy jako houslista. Roku 1765 nastoupil jako kapelník u biskupa ve Velkém Varadíně, po rozpuštění kapely v roce 1769 se vydal na cestu Evropou a náhodou se setkal s vratislavským biskupem, hrabětem Shaffgotschem, který mu nabídl místo na biskupském panství v Javorníku na Jánském vrchu. Biskup dal Dittersovi volnou ruku pro budování kapely, jmenoval ho vrchním lovčím s vysokým měsíčním platem, roku 1770 mu vymohl řád zlaté ostruhy, roku 1773 dokonce šlechtický přídomek "von Dittersdorf" a úřad hejtmana frývaldovského. Dobu, kterou Ditters prožil ve slezku považujeme za nejplodnější v jeho životě až do roku 1795, kdy po smrti biskupově upadl v nemilost. Z tíživé situace ho vysvobodil baron Ignaz Stillfried, který poskytl celé Dittersově rodině přístřeší na zámku Nový Dvůr, kde mistr dožíval zbytek svého života.


Petr Eben (22.1.1929 Žamberk - 24.10.2007 Praha)

Petr Eben

Maturoval na gymnáziu v Českém Krumlově (1948). Na Akademii múzických v Praze studoval klavír u Frant. Raucha (1948-1952) a skladbu u Pavla Bořkovce.
Je profesorem skladby na Akademii múzických umění v Praze. Mezi jeho úspěšné skladby na festivalech a soutěžích v naší vlasti a v zahraničí patří i Suita balladica pro violoncello a klavír (věnováno Fr. Smetanovi), která vznikla r.1955 a téhož roku obdržela 3. cenu na velké jubilejní soutěži Svazu československých skladatelů.

Zpět
O ostatních skladatelích


265   
(přístupů od 28.4.2019)


Skladby
Karla Ditterse z Dittersdorfu
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby s větami

Smyčcový kvartet Es dur
Wallingerovo kvarteto

Árie z opery „Červená karkulka” (Das rote Käppchen 1790) pro soprán a smyčce
Musica Antiqua Viva
Martina Macko – soprán


DOMOVSKÁ STRÁNKA

 

!!!Hudební Kovárna – již 29 let ve službách krásné hudby!!!